Blue Flower

Gezondheid

Wie wil er nu geen goede gezondheid? HEELAAS zijn er veel mensen die dat wel willen, maar het niet zijn, het wel willen maar niet weten hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. Verder zijn er velen die zich daar geen enkele zorg om maken en het niet als prioriteit zien, totdat zich een probleem voordoet.

Klachten ontstaan niet als een onvermijdelijk noodlot; het is het resultaat van vele jaren roofbouw op het lichaam.Hierbij hebben we het niet over een ongeval zoals een beenbreuk na te zijn gevallen of hoofdpijn als je tegen een muur bent gelopen. Als u een nieuwe auto koopt hoort alles prima in orde te zijn, maar als u de auto niet goed onderhoud, dan zal na verloop van tijd een controle lampje gaan branden of met grote letters STOP op het dashboard verschijnen. Dan is het al te laat! Evenzo is dit het geval wanneer u niet luistert naar uw lichaam. Waar komt die hoofdpijn vandaan? Waarom val ik de laatste tijd zo slecht in slaap?. Maar even een asperientje nemen, of een slaapmiddel verhelpt op het moment het probleem net als de ANWB het probleem met uw auto tijdelijk verhelpt, maar u wel adviseerd om met de auto naar de garage te gaan om de oorzaak van het probleem te onderzoeken en te verhelpen.

Gezondheid betekent investeren in kwalitatieve benodigdheden en een goed onderhoud

Deze website is bedoeld om een bijdrage te leveren om de gezondheid te optimaliseren. Bekende, niet bekende, of zelfs voor u onbekende zaken worden hier weergegeven.

Doet u nu even de quick scan of u voldoet aan de primaire levensbehoeften, de essentiele behoeften waar u niet zonder kunt.

 

Van levensbelang! Uw onderhoudsboekje

 

De primaire levensbehoeften

1. Kwalitatief gezonde lucht; In de vrije natuur in Nederland mogen wij er van uitgaan dat er sprake is van gezonde lucht. In grotere dorpen of steden en met name waar veel gemotoriseerd verkeer door de straten gaat, is de  lucht behoorlijk vervuild door de uitlaatgassen en fijn stof. Paradoxaal om hier te adviseren om het raam open te zetten om de woon of slaapruimte te ventileren. Indien u de lucht wilt verversen gebruik dan ook een goede luchtfilter om de binnenkomende lucht te zuiveren.
Een belangrijk aandachtspunt is het het vrijkomen van fijnstof en zeer kleine deeltjes die vrijkomen uit de toevoegingen in brandstof, met name in benzine. Ook het spuiten van bestrijdingsmiddelen in de land en tuinbouw. Een zeer belangrijk fenomeen, die voor velen nog onbekend is zijn de 'Gemtrails', sporen in de lucht die worden veroorzaakt door vliegtuigen die zeer schadelijke chemische stoffen uitsproeien. Zie voor meer details: http://www.skepsis.nl/vliegtuigsporen.html

2. Kwalitatief water en/of natuurlijke sappen. Laat de frisdranken (sinas, cola e.d) maar staan en waagt u zich zeker niet aan de zogenaamde energiedranken en laat ook  melk maar staan. Alcoholische dranken, drink het niet of met mate. Drank maakt meer kapot dan dat het goed doet.

3. Kwalitatief goede voedsel; Het liefst vers en gevarieerd (meerdere soorten noten, fruit en groente). Verwarm/kook het voedsel nooit boven de 50 graden, want dan dood u de enzymen en is het voedsel slechts maagvulling in plaats dat uw lichaam er echt iets aan heeft. Snacks en Fastfood vermijdt het zoveel mogelijk. Als het niet anders kan nuttig het dan met mate. Een koekje of cake bij de koffie of thee is zo lekker, maar het bevat in de meeste gevallen erg veel suiker, wat een veroorzaker is van een aantal chronische ziekten.

4. Voldoende zonlicht (Vitamine D) 
Vitamine D is misschien wel de enige meest onderschatte voedsel in de wereld van voeding. Dat komt waarschijnlijk, omdat het gratis is: Uw lichaam maakt het aan zodra het zonlicht op uw huid komt. Goed te combineren met nummer 5, voldoende beweging in de vrije natuur. Vijftien feiten die belangrijk zijn om over Vitamine D en zonlicht te weten. Zie; http://www.ba-bamail.com/content.aspx?emailid=19042

5. Voldoende beweging in de vrije natuur; Bewegen door de vrije natuur is noodzakelijk, want daarmee doorkruist u de aardmagnetische banen, waardoor uw cellen worden geregenereerd. Overdag combineert u dit met nummer 4, het zonlicht op je huid laten schijnen.

6. Voldoende fysiek contact met de aarde <Nieuw> Zie Aarding (Grounding) Misschien wel de beste medische ontdekking van de 21ste eeuw. Hoe simpel kan het zijn. Met je blote voeten in het gras. De meeste mensen komen niet fysiek in aanraking met de aarde als gevolg van de technologische ontwikkelingen, terwijl aarding een belangrijke noodzaak is.

7. Omgaan met (gezonde) stress; Goed in je vel zitten, heel weinig of geen zorgen hebben. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. wat als je geen werk meer hebt, als je in de bijstand terecht komt, als je helemaal geen inkomen meer hebt. Als er problemen op het werk zijn, de werkdruk te hoog is, het werk niet meer leuk is, of als je voordurend gepest wordt. Als je financiële problemen hebt, of relatie problemen (scheiding), als je al die negatieve berichten op de TV, via de radio, krant of internet aantrekt, of noem maar op wat voor soort problemen het zijn.

8. Woon en werkklimaat; Is de omgeving waar je leeft en/of werkt vrij van Geopathische belasting (straling vanuit de aarde) of straling door laag- en (ultra) hoog frequente straling veroorzaakt door apparatuur? Als u daar niet zeker van bent laat u adviseren of laat het ter plaatse uitzoeken. De meeste Nederlanders wonen in steden of dorpen en zijn dagelijks blootgesteld aan de straling van zendmasten of draadloze netwerken. Zelfs als je zelf geen WiFi of WLAN hebt, dan heb je buren het wel. Met deze straling wordt je lichaam belast (gestresst) en deze stress raak je niet meer kwijt als je niet fysiek geaard bent. Zie 5 "Aarding" Dat geldt voor iedereen die bij u woont. Dus ook uw kinderen die daar nog veel gevoeliger voor zijn.

9. Genegenheid, liefde en seks; Ieder mens heeft behoefte aan erkenning, acceptatie en respect in de vorm van vriendschap, liefde en intimiteit. Als het op dit gebied niet goed zit heeft dit impact op de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid.

 

Negen keer OK?

Als je overtuigd bent dat je voldoet aan de negen primaire levensbehoeften (benodigdheden) dan mag jij je gelukkig prijzen. Dan hebt je het goed voor elkaar en dan hoef je qua gezondheid eigenlijk geen problemen te verwachten. ! Dan maak je dus ook al gebruik van een of meer aardingsproducten ! Met eigenlijk willen wij aangeven dat het geen garantie is. Er zijn nog vele andere factoren die een rol spelen en invloed hebben op de gezondheid.

Indien je bij een of meerdere van de negen primaire levensbehoeften denkt er niet aan te voldoen, of twijfel je er aan? Zoek het nader uit, kijk bij de onderwerpen op deze site, of raadpleeg een arts, of natuurgeneeskundige, of laat je door ons adviseren. Voorkomen is beter dan genezen.

Wij wensen u een uitstekende gezondheid en vitaliteit!