Blue Flower

Dat de mens veel meer is dan alleen een fysiek lichaam zullen de meesten wel begrijpen. We hebben zintuigen waarmee we kunnen zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Daarnaast hebben we verstand en kunnen we denken, redeneren kennis vergaren,en creëren. Motorisch gezien kunnen we  staan, lopen, zitten, liggen, dingen vastpakken en bewegingen mee maken als tekenen, schrijven, enz. Zo kunnen we aardig complexe bewegingen maken met ons lichaam en ledematen. Een zesde zintuig de intuitie wordt al niet door iedereen ervaren

 

Wat velen niet weten is dat wij meerdere lichamen hebben!
Naast het fysieke (tast- en zichtbare) lichaam hebben we ook een eterisch (energetisch, ontastbaar en voor de meesten onzichtbare) lichaam. Mensen die het etherisch lichaam kunnen waarnemen zien een energetisch veld (aura)  rondom het lichaam. De uitstraling van het veld verschilt per persoon, het kan een aantal meters zijn. Dan hebben we ook nog een astraal lichaam. Dit wordt ook wel het geestlichaam genoemd. Het is niet tast- en zichtbaar. Met het astraal lichaam wordt bijvoorbeel op zeer hoge frequentie gecommuniceerd. Een van de vormen van communicatie is telepathie. Tenslotte hebben we het meest belangrijke en dat is de ziel.

Waarom is de ziel het meest belangrijke:

De ziel is DAT wat jij bent, jou identiteit, jou hoger zelf. De ziel is het goddelijke in de mens, niet geschapen en onttrokken uit de Bron van Zijn. Jouw ziel en dus jou ware identiteit is eeuwig. Je ziel (Zowel mannelijk als vrouwelijk) komt uit de zielenwereld na de conceptie in de vrucht en maakt de groei mee als embryo, baby, peuter, kind, tiener, volwassene, seniore ouder, totdat ziel weer terug gaat naar de zielenwereld.
Je ziel komt hier met een doel op aarde en wil dat doel realiseren, ervaring opdoen en groeien.

De meeste mensen van deze tijd kennen de ziel, hun innerlijke zelf niet, omdat we gematerialiseerd zijn en leven vanuit onze ego, verstand en denken. Onze ego, verstand en denken is ons grootste probleem geworden. De ziel zou de controle over het ego moeten hebben, maar in de meeste gevallen laten wij ons leiden door het ego.
Gelukkig leven wij momenteel in een tijdperk dat steeds meer mensen 'ontwaken' of zelfs al als 'wakkere' mensen op de aarde komen. Denk hierbij aan Indigo of Kristal kinderen of de HSP (High Sensitive Person) kinderen genoemd. (Autisme en ADHD is geen ziekte, maar deze mensen kunnen prikkels (hoogfrequente, kosmische) trillingen) ontvangen, waardoor hun gedrag afwijkt van de 'gewone' mensen. De medische wereld houdt geen rekening met de andere lichamen dan het fysieke lichaam en kenmerken autisme en ADHD daarom als een ziekte en schrijven een pilletje voor om de prikkels in te dammen en dus hebben deze mensen er geen of minder last meer van. Wat de medische wereld eigenlijk doet is deze mensen de kosmische signalen onthouden/blokkeren.

De huidige (westerse) medische wereld / schoolwetenschap houdt geen rekening met de ziel. Dus als je bij de dokter komt zal deze vragen wat het probleem is. Je geeft in eigen woorden aan waar je last van hebt. De dokter heeft wel een aardig lijstje met problemen die kunnen optreden en mogelijk kent de dokter er inmiddels vele uit z'n hoofd. Als datgene waar jij last van hebt de dokter bekend voorkomt wordt een middeltje tegen het probleem voorgeschreven. Weet de dokter het niet, dan wordt het lijstje geraadpleegd en als de dokter geen zekerheid heeft over het juiste middel, dan wordt doorverwezen naar een specialist, die mogelijk het 'juiste' (meestal chemisch) middel voorschrijft. Dit is dus symptoom bestrijding! Net zo als je hoofdpijn hebt, dan neem je een asperientje/paracetamol in de hoop dat de pijn gauw is verdwenen.
Wat er in de meeste gevallen niet gedaan wordt is je af te vragen waar de hoofdpijn vandaan komt of waar je last van hebt gekregen. Alles bestaat uit oorzaak en gevolg, maar omdat wij niet meer goed naar ons lichaam en geest luisteren merken we de signalen niet meer op.

Spirituele ontwikkeling

Voor ieder mens is het van Essentieel belang zich spiritueel te ontwikkelen. Waarom is dit zo belangrijk? Van oorsprong zijn wij spirituele wezens en leefden ook als zodanig. Door de vele eeuwen heen zijn we steeds meer gemateraliseerd en is onze 'Spirit', onze ziel steeds meer naar de achtergrond geschoven en is het ego naar voren getreden. In de verre toekomst zullen wij weer volledig spirituele wezens zijn.
waarom je dan toch spirituele ontwikkelen? Door de spirituele ontwikkeling ga je meer van je zelf begrijpen, je zelf en daarmee ook anderen beter leren kennen. De liefde naar de Bron keert weer terug, maar zeker ook de liefde voor jezelf, anderen, voor de natuur, de planten en dieren. Je krijgt een andere kijk op de wereld en angsten, geldzucht, macht, woede, agressie, en vele andere negatieve elementen zoals ziekte, armoede en ellende verminderen en/of verdwijnen.

Een leven te hebben waarin je vanuit de Bron voortdurend wordt ondersteund, voor je (gezondheid) wordt gezorgd, je beschermt wordt, voorzien wordt in volmaakte vervulling van ieder behoefte en in hoge mate geïnspireerd wordt, Dat zou toch ieder mens moeten stimuleren dat te willen?

Door het besef alleen al dat je een ziel hebt die eeuwig is en dus niet sterft en verbonden is met de Bron van alle Zijn, maakt dat je hierover meer wilt weten en je hierin gaat verdiepen. Hierover zijn vele boeken geschreven en is er veel op het internet te vinden.

Een aanrader die bij velen nog niet bekend is:
http://www.christuswijs.nl/
http://www.christuswijs.nl/dletters.php  Het betreft hier een introductie en negen brieven van Christus van 2000 - 2007

Verder is veel over spritualiteit te lezen op:
https://www.nieuwetijdskind.com
Zoals bijvoorbeeld:
https://www.nieuwetijdskind.com/ware-spiritualiteit-de-balans-tussen-mannelijk-en-vrouwelijk/